Backup till utdelad disk

Hur man gör backup till utdelad disk i SQL Server Management Studio.
Exempel nedan för att ta backup till en utdelad disk på server 10.10.10.1.
Byt ut ip, utdeladmapp, användare samt lösenord.

 1. Börja med att mappa upp disken i OS, starta en kommandopromt (cmd) och kör
  net use x: \\10.10.10.1\utdeladmapp /user:användare lösenord'

 2.  Aktivera EXEC XP_CMDSHELL i SQL med denna query
  EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
  GO
  RECONFIGURE;
  GO
  
  EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',1
  GO
  RECONFIGURE
  GO
 3. Mappa sedan disken i sql med denna query
  EXEC XP_CMDSHELL 'net use x: \\10.10.10.1\utdeladmapp /user:användare lösenord'

 4. Skapa ett backup jobb med Wizarden.

 5. Lägg till ett "Execute T-SQL Statement Task" med T-SQL statement
  EXEC XP_CMDSHELL 'net use x: \\10.10.10.1\utdeladmapp /user:användare lösenord'

 6. Nu kan du välja att backa till en utdelad disk i backupjobbet.
  Back Up Database Task / Folder

 7. Klart!
 • 1 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?