Installation av ConfigServer Security & Firewall (csf)

Förutsättningar:1. Du vet vilka portar och protokoll som används av din applikation. Till exempel...