SSL Products Gör ett bra intryck genom att säkra upp dina tjänster. Täcker domännamn upp till 3 år, TrustLogo Site Seal, Kompatibel med alla ledande web och mobila browsers, Gratis 24/7/365 support i flera språk.

  Kategorier

  Alternativ

  Välj Valuta

DomainSSL
Start från 1700.00 kr
Ditt domännamn autentiseras
Vår leverantör kontrollerar domännamnet, att det är den som ansöker om certifikatet som äger domännamnet.

Klart så snart domänägaren har godkänt e-postmeddelande från vår leverantör och vi har installerat certifikatet.
Support och installation av certifikat beställs separat i orderflödet. En installation ingår.

OrganizationSSL
Start från 2000.00 kr
Ditt företag autentiseras.
Vår leverantör GlobalSign kontrollerar att företagsuppgifter kopplade till ansökan om certifikatet är korrekta. Att ni är det företag ni utger er för att vara, innan certifikatet verkställs och installeras av oss.
Stärker din kunds trygghet att de verkligen gör affär med just ditt företag.

ExtendedSSL
Start från 6500.00 kr
Ditt företag autentiseras genom att Globalsign gör en omfattande kontroll av att ni är det företag ni utger er för att vara.
Det mest synliga certifikatet för besökaren som får en direkt upplevelse av trygghet och att ni är ett seriöst företag. Adressfältet i webbläsaren blir grönmarkerat.PersonalSign SSL
Start från 490.00 kr
Ett PersonalSign Digital Certificate är ett digitalt ID som utges till en enhet (dvs. enskild eller en avdelning) som hjälper till att bevisa dennes identitet. Det digitala IDet binder en persons verifierade identitet (vanligtvis med namn, företagsnamn och e-postadress till Digital ID-ägaren) till en unik kryptografisk behörighet.