Övriga tjänster

 • Patchhantering

  299.00/mnd
  Nu bestellen
  • Patchning, det vill säga säkerhetsuppdateringar, är en viktig rutin för att hålla er driftmiljö skyddad mot skadliga intrång. Ett system som inte patchas regelbundet drabbas snabbt av sårbarheter. Patchhantering innebär att vi bevakar och lägger in alla patchar.
 • AlphaSSL

  490.00 kr éénmalig
  Nu bestellen
  • Ett SSL för dig som vill sköta allt själv.
   Ditt domännamn autentiseras
   Vår leverantör kontrollerar domännamnet, att det är den som ansöker om certifikatet som äger domännamnet.

   Klart så snart domänägaren har godkänt e-postmeddelande från vår leverantör och vi har installerat certifikatet.
 • DomainSSL

  1700.00 kr éénmalig
  Nu bestellen
  • Ditt domännamn autentiseras
   Vår leverantör kontrollerar domännamnet, att det är den som ansöker om certifikatet som äger domännamnet.

   Klart så snart domänägaren har godkänt e-postmeddelande från vår leverantör och vi har installerat certifikatet.
   Support och installation av certifikat beställs separat.
 • OrganizationSSL

  2000.00 kr éénmalig
  Nu bestellen
  • Ditt företag autentiseras.
   Vår leverantör GlobalSign kontrollerar att företagsuppgifter kopplade till ansökan om certifikatet är korrekta. Att ni är det företag ni utger er för att vara, innan certifikatet verkställs och installeras av oss.
   Stärker din kunds trygghet att de verkligen gör affär med just ditt företag.
 • ExtendedSSL

  6500.00 kr éénmalig
  Nu bestellen
  • Ditt företag autentiseras genom att Globalsign gör en omfattande kontroll av att ni är det företag ni utger er för att vara.
   Det mest synliga certifikatet för besökaren som får en direkt upplevelse av trygghet och att ni är ett seriöst företag. Adressfältet i webbläsaren blir grönmarkerat.


 • PersonalSign SSL

  490.00 kr éénmalig
  Nu bestellen
  • Ett PersonalSign Digital Certificate är ett digitalt ID som utges till en enhet (dvs. enskild eller en avdelning) som hjälper till att bevisa dennes identitet. Det digitala IDet binder en persons verifierade identitet (vanligtvis med namn, företagsnamn och e-postadress till Digital ID-ägaren) till en unik kryptografisk behörighet.