Vilka är .SE-stiftelsen?

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se. .SE's kärnverksamhet är administration och teknisk drift av det domännamn under .se. Hittills har ombud till .SE-stiftelsen registrerat .se-domännamn samt hanterat överlåtelser. Den 9 mars år 2009 ändrades dock detta. Ombud kan ansöka om att bli registrar och därmed ta över samtliga tjänster kring hantering av .se-domännnamn. Konkret exmpel är att idag registreras en .se-domän via ett ombud, till exempel Ballou. I registreringsavgiften ingår alltid årsavgiften för det första året. Du är dock formellt kund hos .SE när det gäller själva domännamnet och .SE skickar i dag ut sina fakturor direkt till dig från och med andra året. I den nya modellen (gällande från  9 mars år 2009) kommer årsavgiften av faktureras löpande direkt av Ballou och Du kan sköta alla dina tjänster via en och samma leverantör.
Cette réponse était-elle pertinente? 4 Utilisateurs l'ont trouvée utile

Articles connexes

Vad är en registrar?

En registrar ansvarar för hantering av samtliga tjänster kring ett domännamn, allt från...

Registrarlås på domänen

Ändra registrarlås för domänen  Inne på mina sidor under domänen det gäller kan du ändra...

Jag vill bara ha ett domännamn, går det?

Självklart! Du beställer önskat domännamn på ballou.se - Klicka här för att beställa Vid...

Vad kostar ett domännamn?

Priser på domännamn hittar du på vår hemsida under Tjänster/Domännamn - Klicka här

Krav för att kunna registrera en .us

Nedanstående måste uppfyllas för att kunna registrera en .us Nexus Categories C11,C12,C21,C31...